Công bố thông tin

Báo cáo tóm tắt sổ cổ đông tại ngày 31.05.2023 để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/06/2023

Chia sẻ:

GTJA (Vietnam) công bố Báo cáo tóm tắt sổ cổ đông tại ngày 31.05.2023 để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

  1. CV CBTT Báo cáo tóm tắt sổ cổ đông tại ngày 31.05.2023 để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  2. Báo cáo tóm tắt sổ cổ đông tại ngày 31.05.2023 để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng.

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1203.94   -1.67   (-0.14%)
    • HNX: 226.41   -1.46   (-0.64%)