Báo cáo

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

30/01/2023

Chia sẻ:

GTJA (Vietnam) công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

  1. CV CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022;
  2. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 (Bản rút gọn).

Trân trọng!

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1193.05   -19.69   (-1.62%)
    • HNX: 243.15   -8.72   (-3.46%)