Báo cáo

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

30/01/2023

Chia sẻ:

GTJA (Vietnam) công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

 1. CV CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022;
 2. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 (Bản rút gọn).

Trân trọng!

Liên hệ với chúng tôi

  Thông tin tuân thủ xin liên hệ:

  compliance@gtjas.com.vn

  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1264.78   -9.66   (-0.76%)
  • HNX: 240.52   -1.97   (-0.81%)