Báo cáo

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

30/01/2023

Chia sẻ:

GTJA (Vietnam) công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

  1. CV CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022;
  2. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 (Bản rút gọn).

Trân trọng!

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán