Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu IVS của người liên quan của người nội bộ

13/03/2023

Chia sẻ:

GTJA (Vietnam) công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu IVS của người liên quan của người nội bộ.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

  1. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ (GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED).
  2. Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ (GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED).

Trân trọng!

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1254.55   17.09   (1.38%)
    • HNX: 235.16   -0.21   (-0.09%)