News

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung

01/10/2021

Share:

Theo kế hoạch, Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) sẽ tổ chức phiên đấu giá quyền mua cổ phần của CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước làm đại diện sở hữu vào ngày 07/10/2021. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16 giờ 00 ngày 30/09/2021) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế đấu giá thông thường quyền mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung, ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-TVDN ngày 16/09/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam), cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

    Vì vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán quyền mua cổ phần của CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước làm đại diện sở hữu vào ngày 07/10/2021.

Contact

    • Stock index
    • VNINDEX: 1264.78   -9.66   (-0.76%)
    • HNX: 240.52   -1.97   (-0.81%)