Thông báo GTJA (Việt Nam)

Chính sách khách hàng ưu tiên

11/01/2022

Chia sẻ:

  1. Nhóm khách hàng mục tiêu: Khách hàng mới / NAV mới với khách hàng hiện tại

(chính sách chỉ áp dụng với khách hàng là người Việt Nam)

                           Nhóm khách hàng

Tiêu chuẩn

VIP 1

VIP 2

1.       Phí giao dịch

Thấp nhất 0.12%

Thấp nhất 0.1%

2.       Phí vay giao dịch ký quỹ

Thấp nhất 9%/ năm

Thấp nhất 8%/năm

Các mã chứng khoán sẽ được đánh giá mức lãi suất tại thời điểm khách hàng đăng ký tham gia chương trình.

3.       Thời gian xét duyệt

Theo quý

4.       Điệu kiện xét duyệt

Khách hàng thỏa mãn một trong hai điều kiện 4.1 hoặc 4.2

4.1 Giá trị tài sản ròng

Từ 10 tỷ đến 20 tỷ  

Từ 20 tỷ trở lên

4.2:Tổng phí giao dịch và lãi suất vay ký quỹ trung bình mỗi tháng

 

 

Thấp nhất 100 triệu

 

Thấp nhất 200 triệu

 

 

Lưu ý:

– Khách hàng hiện tại có NAV mới cần đăng ký sử dụng tiểu khoản phụ ( sub account ) để theo dõi. Khách hàng đăng ký thông qua cán bộ môi giới hoặc nhân viên phòng giao dịch. Nhân viên phòng giao dịch có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng và tạo tiểu khoản phụ ( sub account ) trong hệ thống.

– Chương trình khách hàng thân thiết chỉ áp dụng trên tiểu khoản phụ của khách hàng, chính sách tại tiểu khoản chính không thay đổi

  1. Nhóm khách hàng mục tiêu Khách hàng Việt Nam và Khách hàng nước ngoài

                           Nhóm khách hàng

Tiêu chuẩn

Nhóm 1

Nhóm 2

1.       Tổng phí giao dịch và lãi suất vay ký quỹ của Qúy

Từ 150 triệu trở lên

Từ 200 triệu trở lên 

2.       Quà

Quà Tết

Quà sinh nhật và Quà Tết

Cung cấp các báo cáo phân tích cổ phiếu, phân tích ngành, phân tích vĩ mô theo yêu cầu của khách hàng

3.       Thời gian xét duyệt theo quý

 

 

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1111.18   8.61   (0.78%)
    • HNX: 222.43   1.65   (0.75%)