Biểu phí dịch vụ

Công ty CP chứng khoán Guatai Junan (Viet Nam) trân trọng thông báo:

Theo Thông tư số 30/2021/TT-BTC ngày 14/5/2021 về việc kéo dài hiệu lực thi hành của Thông tư số 70/2020/TT-BTC ngày 17/7/2020 trong việc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. GTJA(VIETNAM) tiếp tục giữ biểu phí đến hết 31/12/2021 hoặc khi có thông báo mới của Bộ Tài Chính.

 

 

STT Loại giao dịch Mức phí/ Giá trị
I Biểu phí giao dịch (áp dụng đến 31/12/2021)
1 Phí mở tài khoản Miễn phí
II Giao dịch thõa thuận, giao dịch trực tiếp tại quầy và qua điện thoại
1 GTGD < 100 triệu đồng 0.25%
2 100 triệu đồng <= GTGD < 500 triệu đồng 0.2%
3 GTGD >= 500 triệu đồng 0.15%
4 Giao dịch online qua iweb, ivs mobile, home trading 0.15%
III Biểu phí Chứng khoán Cơ sở (áp dụng đến 31/12/2021)
1 Phí lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo 0,27 VND/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo/tháng
2 Phí chuyển khoản chứng khoán sang TVLK khác, chuyển khoản tất toán tài khoản 0,3 VND/CK/lần chuyển khoản. Tối đa 300.000 VND/1 mã ck/1 lần Tối thiểu: 50.000 VND/lần chuyển khoản
3 Phí ứng trước ( tối thiểu 20.000 đ/1 lần ) 0.0274%/ngày
IV Lãi xuất vay margin
1 Lãi suất vay margin trong hạn 0.0274%/ngày ( tương ứng mức lãi suất 10% /năm)
2 Lãi suất vay margin quá hạn Bằng 150% lãi suất trong hạn
Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1439.71   -33.18   (-2.25%)
    • HNX: 400.76   -17.08   (-4.09%)