Tin tức

Áp dụng chính sách khách hàng ưu tiên

19/07/2021

Chia sẻ:

  1. Đối với khách hàng mới / NAV mới với khách hàng hiện tại
  2. Chính sách Ưu đãi
 

Hạng Vàng

Giá trị tài sản ròng – NAV từ 10 tỷ

Hạng Bạch kim NAV: từ 20 tỷ
1. Phí giao dịch

 

Thấp nhất 0.12%

 

Thấp nhất 0.1%

2. Phí vay giao dịch ký quỹ Thấp nhất 9%

Thấp nhất 8%

 

Phê duyệt từng trường hợp bởi Giám đốc điều hành hoặc Giám đốc tài chính. Các cổ phiếu sẽ được cân nhắc về mức lãi suất vay ký quỹ.

 

3. Xét duyệt 3 tháng 1 lần
  Ưu tiên 1 Ưu tiên 2

 

Tổng phí giao dịch và lãi suất vay ký quỹ

trung bình mỗi tháng

 

 

 

Thấp nhất 50 triệu

 

 

Thấp nhất 100 triệu

Chính sách ưu đãi Quà Tết Quà sinh nhật, quà Tết
 

 

Yêu cầu phân tích cổ phiếu, ngành, vĩ mô.

 

Xét duyệt 3 tháng 1 lần
  1. Điêu kiện xét duyệt:
 

Hạng Vàng

 

Hạng Bạch kim

 

Khách hàng thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện
1. Giá trị tài sản ròng Thấp nhất 10 tỷ Thấp nhất 20 tỷ

2. Tổng phí giao dịch và lãi suất vay ký quỹ

trung bình mỗi tháng

 

 

Thấp nhất 100 triệu

 

Thấp nhất 200 triệu

 

Trường hợp khác do Tổng giám đốc quyết định và thông báo cho Giám đốc điều hành

 

– Đối với NAV mới với khách hàng hiện tại, GTJA (Vietnam) sử dụng tài khoản phụ cá nhân (Sub account) để theo dõi, Khách hàng phải thông báo cho người môi giới hoặc nhân viên phòng giao dịch của họ về nhu cầu áp dụng ưu đãi này để tạo tài khoản phụ (Sub) trong hệ thống giao dịch. Ưu đãi chỉ áp dụng cho giao dịch trên tài khoản phụ. Các điều khoản của tài khoản ban đầu vẫn không thay đổi.

      3. Với khách hàng cũ

Trường hợp khác do Tổng giám đốc quyết định và thông báo cho Giám đốc điều hành

 

 

Tin tức liên quan

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1111.18   8.61   (0.78%)
    • HNX: 222.43   1.65   (0.75%)